logo demo site

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), které jsem dobrovolně poskytl/a poradenství výživy a zdraví – Ing. Helena Kacerovská, J. Opletala 836/47, 370 05 České Budějovice, IČ: 638 84 585 (dále jen správce) za účelem realizace objednané služby.

Podpisem dávám souhlas k použití všech svých uvedených osobních údajů (jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje – e-mail, telefon, stručná zdravotní a nutriční historie, výstupy z měření na přístrojích za účelem jejich zpracování, komunikaci s klientem a uchování ve výživové poradně po dobu, která bude nezbytně nutná. Tyto osobní údaje a zpracované výživové plány budou správcem evidovány po dobu 5 let dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 a po uplynutí této doby budou vymazány.

Ze strany správce byly přijaty veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů jak v listinné, tak elektronické podobě, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu poradenství, nebudou poskytnuty dalším osobám či organizacím a  nebudou správcem publikovány (reference výsledků) bez udělení výslovného souhlasu a určení publikovaného obsahu.

Beru na vědomí, že mám právo na přístup ke svým údajům, na jejich opravu, aktualizaci, vysvětlení nebo požadovat jejich výmaz, pokud to bude v souladu s právními předpisy ČR.

Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoliv písemným nebo elektronickým oznámením odvolat.

Správce pro ochranu osobních údajů:

Ing. Helena Kacerovská, provozovna IČP: 1003718612

Žižkova třída 309/12, 370 01 České Budějovice

Ochrana autorských práv

Potvrzuji a jsem si vědom/a skutečnosti, že zpracovaný výživový plán včetně jídelníčku, stejně tak jako ostatní výstupy a materiály jsou dílem poradenství výživy a zdraví (Ing. Helena Kacerovská IČ: 638 84 585) a tudíž podléhají ochraně autorských práv dle zákona č. 121/2000 Sb. Veškeré poskytnuté materiály je tedy zakázáno, kopírovat, dále zpracovávat, šířit či zveřejňovat.

Přejít nahoru